รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา มจพ.

ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  เพจ กองกิจการนักศึกษา มจพ.


ประกาศรอบเก็บตก กำหนดฉีดวัคซีนรอบเก็บตกวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์รับวัคซีน AZ เข็มที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
- นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนไว้ ให้เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันเข้ารับวัคซีน เข็มที่ 1 (AZ) ในเดือนตุลาคม 2564 คลิก
- นักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียน คลิก
หมายเหตุ ยืนยันได้ตั้งแต่วันนี้-วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันขอรับวัคซีนรอบเก็บตกแล้ว


ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา / email หมายเลขโทรศัพท์ คณะ จังหวัดที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน วันที่ที่ได้รับจัดสรร