ตู้คู่ตรวจโควิด-19 ความดันบวกความดันลบ

ตู้ตรวจที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องใส่ชุด PPE เป็นชุดตู้คู่ ประกอบด้วย ตู้ Positive Space (ตู้ความดันบวก) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ ตู้ Negative Space (ตู้ความดันลบ) สำหรับผู้ป่วย

วัสดุแข็งแรง ทนทาน
ป้องกันการปนเปื้อนได้ดี
มีชุดกรองอากาศคุณภาพสูง
ไม่ต้องใช้ชุด PPE
สามารถใช้คู่หรือแยกกันได้

“Bring the KMUTNB Innovations for benefits of mankind”

ตู้ Positive Space (ตู้ความดันบวก)
การใช้งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ให้การตรวจรักษา
ตู้จะควบคุมความดันภายในตู้เป็นบวก เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อจากการจามหรือไอของผู้ป่วย โดยภายในตู้มีการปรับอากาศและควบคุมการถ่ายเทอากาศภายในให้มีความดันสูงกว่าทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าในตู้ไม่ได้
ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.2 เมตร สูง 2.5 เมตร
ความดันแตกต่าง+0.0762 เซ็นติเมตรน้ำ (+7.4725 ปาสคาล)
เครื่องปรับอากาศ9,000 BTU
อากาศหมุนเวียน>28 cfm
ระบบกรองHEPA Filter
วัสดุโครงตู้ทำจากโลหะปลอดสนิม ผนังด้านหน้าและด้านข้างทำจาก Plexiglass
แผงควบคุมปุ่มควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ พร้อมไปแสดงการทำงาน
การสื่อสารอินเตอร์คอมหรือไมโครโฟน
การติดตั้งภายนอกอาคาร
อื่น ๆสามารถใช้คู่หรือแยกกับ ตู้ Negative Space (ตู้ความดันลบ) ได้
ตู้ Negative Space (ตู้ความดันลบ)
การใช้งานสำหรับผู้ป่วย หรือผู้รับการตรวจรักษา
ตู้จะควบคุมความดันภายในตู้เป็นลบ เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อจากการจามหรือไอของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะอยู่ในตู้ที่มีการปรับอากาศและควบคุมการถ่ายเทอากาศภายในให้มีความดันต่ำกว่าทำให้อากาศภายในไหลออกมาภายนอกตู้ไม่ได้
ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.2 เมตร สูง 2.5 เมตร/td>
ความดันแตกต่าง-0.0762 เซ็นติเมตรน้ำ (-7.4725 ปาสคาล)
เครื่องปรับอากาศ-
อากาศหมุนเวียน>28 cfm
ระบบฆ่าเชื้อหลอดอุลตร้าไวโอเลตซี (รังสียูวี)
ระบบกรองHEPA Filter
วัสดุโครงตู้ทำจากโลหะปลอดสนิม ผนังด้านหน้าและด้านข้างทำจาก Plexiglass
แผงควบคุมปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ พร้อมไปแสดงการทำงาน ปุ่มเปิด-ปิดหลอดอุลตร้าไวโอเลตซี
การสื่อสารอินเตอร์คอมหรือไมโครโฟน
การติดตั้งภายนอกอาคาร
อื่น ๆสามารถใช้คู่หรือแยกกับ ตู้ Positive Space (ตู้ความดันบวก) ได้
  รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ผศ.ดร.กรองแก้ว เลาหลิดานนท์
  นายวีรวิชญ์ อุ่นไพบูลย์วงศ์
  นายสมโภช เชิดวงศ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอรับนวัตกรรม สมทบทุนนวัตกรรม