ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี

ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่ ใช้งานง่าย ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล IEC 60601

ใช้ฆ่าเชื้อบนหน้ากากได้มากถึง 10 ครั้ง โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเส้นใยและตัวกรองลดลง (ทดสอบกับหน้ากาก N95)
ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
สามารถยับยั้งการเจริญเติมโตของแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli ได้ 100% ภายใน 1 นาที
ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล
ผ่านการทดสอบการหลุดรั่วของรังสียูวี

“Bring the KMUTNB Innovations for benefits of mankind”

การใช้งานสำหรับสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ใช้อบฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนบนหน้ากากอนามัยเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่
ขนาดกว้าง 48.5 เซ็นติเมตรเมตร สูง 29 เซ็นติเมตรเมตร ลึก 33 เซ็นติเมตรเมตร
น้ำหนัก3.5 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้า1500 วัตต์
วัสดุประกอบหลอดยูวีขนาด 8 วัตต์ จำนวน 2 หลอด
อื่น ๆ- ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล IEC 60601
- ผ่านการทดสอบการหลุดรั่วของรังสียูวี
  รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอรับนวัตกรรม สมทบทุนนวัตกรรม