เตาเผาหน้ากากอนามัยต้านโควิด-19

เตาเผาหน้ากากอนามัยขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง สำหรับกำจัดหน้ากากอนามัย ชุด PPE หรือขยะติดเชื้อพลาสติก ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่มีการใช้งานหน้ากากอนามัยใช้แล้ว

เตามีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
อัตราการเผาไหม้สูง 13.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
มีฉนวนกันความร้อน
มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิ
มีการวัดค่า CO ที่ปล่อยออก เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

“Bring the KMUTNB Innovations for benefits of mankind”

การใช้งานสำหรับสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่มีการใช้งานหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
ใช้สำหรับกำจัดหน้ากากอนามัย ชุด PPE ขยะติดเชื้อพลาสติกที่ไม่มีส่วนประกอบของ Polyvinyl Chloride (PVC)
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 2.5 เมตร (ปล่องไอเสียสูง 0.9 เมตร) น้ำหนัก 280 กิโลกรัม
อัตราการเผาไหม้13.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ระบบเผาไหม้แบบ 2 ห้องเผาไหม้ :
ห้องที่ 1 เผาขยะติดเชื้อ ห้องที่ 2 เผาไหม้แก๊สที่เกิดจากห้องที่ 1
ระบบการป้อนขยะแบบกึ่งต่อเนื่อง 300 กรัม ทุก ๆ 1.5 นาที พร้อมไม้สับ 5 กิโลกรัมทุก ๆ 1.5 ชั่วโมง
วัสดุโครงสร้างทำจากแผ่นเหล็ก SS400 หนา 3 มม. มีฉนวนกันความร้อน ทำจาก เซรามิคไฟเบอร์ 128 kg/m³ / 1,260 °C
เชื้อเพลิงใช้น้ำมัน B10 - B100 ถังเชื้อเพลิงขนาด 9 ลิตร
ปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการกระแส 2.5 - 3.5 A
ส่วนประกอบอื่น ๆหัวพ่นไฟแบบไอระเหย, วาล์วจ่ายอากาศ, พัดลมจ่ายอากาศ, อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ Thermocouple Type K
การติดตั้งภายนอกอาคาร ห่างจากตัวอาคารอย่างน้อย 3 เมตร
อื่น ๆ- มีจอแสดงอุณหภูมิ
- มีห้องเก็บขี้เถ้าแบบลิ้นชัก
- มีการวัดค่า CO ที่ปล่อยออก เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด
ข้อควรระวังไม่สามารถเผาวัสดุที่มีส่วนประกอบของยาง และพลาสติกประเภท Polyvinyl Chloride (PVC) ได้
  รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ผศ.ดร.กรองแก้ว เลาหลิดานนท์
  นายวีรวิชญ์ อุ่นไพบูลย์วงศ์
  นายสมโภช เชิดวงศ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอรับนวัตกรรม สมทบทุนนวัตกรรม