แจ้งความจำนงบริจาคเงินสมทบทุน

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ