ยืนยันการจองวัคซีน

ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หมายเหตุ กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยัน ต้องแน่ใจว่าพร้อมเข้ารับวัคซีนได้ตามกำหนด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์