มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาใช้แอปพลิเคชัน “Doctor A to Z”
คุยปรึกษาถามแพทย์ผ่านระบบออนไลน์
ฟรี

เพื่อช่วยลดการระบาดและแพร่เชื้อโควิด 19 (COVID 19) บริษัท Doctor AtoZ และทีมแพทย์อาสาสมัคร จากโครงการ Startupไทย “เป็ดไทยสู้ภัยโควิด19”

มิติใหม่ของการร่วมใจกันของเหล่า startup ทั่วประเทศ Healthtech startup ชั้นนำด้วยการเปิดระบบ “Teleconsult“ เพื่อให้บริการร่วมกับทีมแพทย์ และจิตอาสาทั่วประเทศและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ “ยับยั้ง” การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร่นา สายพันธุ์ใหม่ เพียงมีมือถือ “คุยปรึกษาถามหมอ ผ่านระบบออนไลน์“ แบบทันทีจากทุกที่ทุกเวลา (ambulance)สำหรับ IOS https://apps.apple.com/th/app/doctor-a-to-z/id1484302837?l=th
สำหรับ Android https://play.google.com/store/apps/developer?id=Doctor+A+to+Z
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรึกษาแพทย์ ใช้
Coupon Code: kmutnb19