มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สแกนลงทะเบียนฉีดวัคซีน

หรือ คลิก https://bit.ly/KMUTNB4Vaccine
Sign in ด้วย Google Mail ของมหาวิทยาลัย (@email.kmutnb.ac.th)
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งกลับไป ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลที่กรอก โดยเฉพาะข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับรับ SMS การนัดหมาย หากพบว่าไม่ถูกต้อง
แจ้งแก้ไขข้อมูลมาที่ email: covid19info@op.kmutnb.ac.th

หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว มหาวิทยาลัยจะทยอยส่งรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยนักศึกษาจะได้รับ SMS แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันฉีดจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในภายหลัง ทั้งนี้ มจพ. ได้รับการจัดสรรให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือนกรกฎาคม วันที่ 12, 15, 17, 21, 22 และ 24 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรวัคซีน ส่วนแผนการฉีดวัคซีนเดือนอื่นจะได้รับแจ้งภายหลัง)

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับ SMS ทุกคน (ห้ามลบ SMS ที่ได้รับนัดหมาย) นำบัตรประจำตัวประชาชนไปตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมทั้ง Download Application "CRACare" https://vaccination-covid19.web.app และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ดูขั้นตอนการดาวน์โหลดและลงทะเบียน ได้ที่ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/ขอความร่วมมือดาวน์โหลด-App-CRACare

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน โทรสอบถามที่กลุ่มงานบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1126

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน
ข้อมูลไม่ real-time อัพเดตข้อมูลเวลา 12.00 น. และ 16.00 น.

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  เพจ กองกิจการนักศึกษา มจพ.