ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 4ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม มจพ. สู้โควิด-19
แบบสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานที่ทำการเพื่อรองรับการกลับมาศึกษา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


สแกน QR Code

หรือ Click

กรมควบคุมโรค ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ
• เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ทำให้มีไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
• เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะทางการไอจามของผู้ที่มีเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม


จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม

(เพิ่มขึ้น )
รักษาหายแล้ว

(เพิ่มขึ้น )
รักษาอยู่ใน รพ.

(เพิ่มขึ้น )
เสียชีวิต

(เพิ่มขึ้น )

อัพเดทข้อมูลล่าสุด:

ติดตามสถานการณ์รายวัน คลิก


กลุ่มสำหรับแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการสอนออนไลน์


การทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
โดยนักศึกษาจากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.