แจ้งความจำนงบริจาคเงินสมทบทุน

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคเงินสมทบทุน