ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับอัพเดตล่าสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563


กรมควบคุมโรค ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ
• เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ทำให้มีไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
• เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะทางการไอจามของผู้ที่มีเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม


จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
1771
(เพิ่มขึ้น 120)
รักษาหายแล้ว
416
(เพิ่มขึ้น 74)
รักษาอยู่ใน รพ.
1343
(เพิ่มขึ้น 44)
เสียชีวิต
12
(เพิ่มขึ้น 2)

อัพเดทข้อมูลล่าสุด: 01/04/2020 18:25

ติดตามสถานการณ์รายวัน คลิก


การทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
โดยนักศึกษาจากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.